اشتراک شخصی پیگیری روزانه رتبه کلمات کلیدی
100,000تومان ماهانه
- مخصوص حداکثر 2 پروژه (2 وب‌سایت)
- دنبال کردن مجموعا 50 کلمه‌کلیدی
- امکان جست‌وجو با آی‌پی ایران و کشورهای دیگر (در صورت تمایل کاربر)
- نمایش رتبه کلمات‌کلیدی در دسکتاپ و موبایل
- بروزرسانی روزانه
- ذخیره تمامی اطلاعات به‌صورت نامحدود
- گزارش‌ها به‌صورت روزانه در صفحه‌ای مشابه لینک زیر بروزرسانی می‌شوند
seoarzan.ir/sample/lozi.shop.html
- وارد کردن اطلاعات پروژه دوم اختیاری است. شما می‌توانید این اشتراک را تنها برای یک وب‌سایت خریداری کنید. در این‌صورت تا 50 کلمه‌کلیدی می‌توانید برای آن مشخص کنید.
اشتراک متخصص سئو پیگیری روزانه رتبه کلمات کلیدی
200,000تومان ماهانه
- مخصوص حداکثر 6 پروژه (6 وب‌سایت)
- دنبال کردن مجموعا 150 کلمه‌کلیدی
- امکان جست‌وجو با آی‌پی ایران و کشورهای دیگر (در صورت تمایل کاربر)
- نمایش رتبه کلمات‌کلیدی در دسکتاپ و موبایل
- بروزرسانی روزانه
- ذخیره تمامی اطلاعات به‌صورت نامحدود
- گزارش‌ها به‌صورت روزانه در صفحه‌ای مشابه لینک زیر بروزرسانی می‌شوند
seoarzan.ir/sample/lozi.shop.html
- وارد کردن اطلاعات پروژه دوم به بعد اختیاری است. شما می‌توانید این اشتراک را تنها برای یک وب‌سایت خریداری کنید. در این‌صورت تا 150 کلمه‌کلیدی می‌توانید برای آن مشخص کنید.
اشتراک سازمانی پیگیری روزانه رتبه کلمات کلیدی
600,000تومان ماهانه
- مخصوص حداکثر 20 پروژه (20 وب‌سایت)
- دنبال کردن مجموعا 450 کلمه‌کلیدی
- امکان جست‌وجو با آی‌پی ایران و کشورهای دیگر (در صورت تمایل کاربر)
- نمایش رتبه کلمات‌کلیدی در دسکتاپ و موبایل
- بروزرسانی روزانه
- ذخیره تمامی اطلاعات به‌صورت نامحدود
- گزارش‌ها به‌صورت روزانه در صفحه‌ای مشابه لینک زیر بروزرسانی می‌شوند
seoarzan.ir/sample/lozi.shop.html
- وارد کردن اطلاعات پروژه دوم به بعد اختیاری است. شما می‌توانید این اشتراک را تنها برای یک وب‌سایت خریداری کنید. در این‌صورت تا 450 کلمه‌کلیدی می‌توانید برای آن مشخص کنید.