پکیج لینک سازی لایه‌ای برنزی
1,700,000تومان
در این پکیج تا ۳ لایه لینک‌سازی برای وب‌سایت شما انجام می‌گردد.
لینک‌های لایه اول در لابه‌لای محتواهای اختصاصی‌ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می‌شوند. این لینک‌ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ‌های ایرانی) هستند.
در لایه اول 9 محتوای اختصاصی 550 کلمه‌ای نوشته می‌شود و در 3 وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول 3 بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت.
در لایه دوم 1000 بک‌لینک ایجاد خواهد شد که محتوای آن‌ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد.
همچنین در لایه سوم 10,000 بک‌لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم در این پکیج‌ها برای مشتری ارسال نمی‌گردد. به‌کمک ابزارهای آنالیز بک‌لینک و MOZ PA بک‌لینک‌های لایه اول می‌توانید متوجه لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم شوید.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می‌باشد.
پکیج لینک سازی لایه‌ای نقره‌ای
3,200,000تومان
در این پکیج تا ۳ لایه لینک‌سازی برای وب‌سایت شما انجام می‌گردد.
لینک‌های لایه اول در لابه‌لای محتواهای اختصاصی‌ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می‌شوند. این لینک‌ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ‌های ایرانی) هستند.
در لایه اول 18 محتوای اختصاصی 550 کلمه‌ای نوشته می‌شود و در 6 وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول 6 بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت.
در لایه دوم 2000 بک‌لینک ایجاد خواهد شد که محتوای آن‌ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد.
همچنین در لایه سوم 20,000 بک‌لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم در این پکیج‌ها برای مشتری ارسال نمی‌گردد. به‌کمک ابزارهای آنالیز بک‌لینک و MOZ PA بک‌لینک‌های لایه اول می‌توانید متوجه لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم شوید.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می‌باشد.
پکیج لینک سازی لایه‌ای طلایی
4,600,000تومان
در این پکیج تا ۳ لایه لینک‌سازی برای وب‌سایت شما انجام می‌گردد.
لینک‌های لایه اول در لابه‌لای محتواهای اختصاصی‌ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می‌شوند. این لینک‌ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ‌های ایرانی) هستند.
در لایه اول 27 محتوای اختصاصی 550 کلمه‌ای نوشته می‌شود و در 9 وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول 9 بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت.
در لایه دوم 4000 بک‌لینک ایجاد خواهد شد که محتوای آن‌ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد.
همچنین در لایه سوم 50,000 بک‌لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم در این پکیج‌ها برای مشتری ارسال نمی‌گردد. به‌کمک ابزارهای آنالیز بک‌لینک و MOZ PA بک‌لینک‌های لایه اول می‌توانید متوجه لینک‌سازی لایه‌های دوم و سوم شوید.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می‌باشد.