اشتراک یک‌ماهه لینک لیست GSA SER
700,000تومان ماهانه
بروزرسانی مداوم و لحظه‌ای
دسترسی کامل به لیست‌ها
حذف دامنه‌های تکراری هر 2 دقیقه
شامل لینک‌های Contextual و low OBL
شامل لینک‌های Edu و Gov
کاملا سازگار با GSA Captcha Breaker و XEvil
اشتراک سه‌ماهه لینک لیست GSA SER
1,900,000تومان سه ماهه
بروزرسانی مداوم و لحظه‌ای
دسترسی کامل به لیست‌ها
حذف دامنه‌های تکراری هر 2 دقیقه
شامل لینک‌های Contextual و low OBL
شامل لینک‌های Edu و Gov
کاملا سازگار با GSA Captcha Breaker و XEvil
اشتراک شش‌ماهه لینک لیست GSA SER
3,600,000تومان شش ماهه
بروزرسانی مداوم و لحظه‌ای
دسترسی کامل به لیست‌ها
حذف دامنه‌های تکراری هر 2 دقیقه
شامل لینک‌های Contextual و low OBL
شامل لینک‌های Edu و Gov
کاملا سازگار با GSA Captcha Breaker و XEvil