30 هزار عدد بک‌لینک انبوه مخصوص لایه اول و دوم
900,000تومان
حداقل بک‌لینک ایجاد شده در این پکیج 30 هزار و حداکثر 31 هزار عدد می‌باشد.
این پکیج مخصوص بک‌لینک‌های لایه اول و دوم نظیر رپورتاژهای آگهی، وبلاگ‌های ایجاد شده جهت لینک‌سازی، پروفایل‌ها و ... می‌باشد. به هیچ وجه برای وبسایت اصلی خود از این پکیج استفاده نکنید.
گزارش بک‌لینک‌های ایجاد شده در پایان کار برای مشتری ارسال می‌گردد.
امکان استفاده از محتوای شخصی سازی شده در این پکیج‌ها وجود دارد اما می‌بایست محتوای Fresh هر هفته برای ما در تعداد بالا ارسال کنید. ساده‌ترین راه ارسال لیست بک‌لینک‌ها و کلمات کلیدی مدنظر می‌باشد. در این صورت محتوای رندوم انگلیسی درج می‌شود و با کلمه کلیدی و لینک ارسال شده برای بک لینک لایه اول و یا لایه دوم شما لینک سازی انجام می‌گردد.
60 هزار عدد بک‌لینک انبوه مخصوص لایه اول و دوم
1,500,000تومان
حداقل بک‌لینک ایجاد شده در این پکیج 60 هزار و حداکثر 61 هزار عدد می‌باشد.
این پکیج مخصوص بک‌لینک‌های لایه اول و دوم نظیر رپورتاژهای آگهی، وبلاگ‌های ایجاد شده جهت لینک‌سازی، پروفایل‌ها و ... می‌باشد. به هیچ وجه برای وبسایت اصلی خود از این پکیج استفاده نکنید.
گزارش بک‌لینک‌های ایجاد شده در پایان کار برای مشتری ارسال می‌گردد.
امکان استفاده از محتوای شخصی سازی شده در این پکیج‌ها وجود دارد اما می‌بایست محتوای Fresh هر هفته برای ما در تعداد بالا ارسال کنید. ساده‌ترین راه ارسال لیست بک‌لینک‌ها و کلمات کلیدی مدنظر می‌باشد. در این صورت محتوای رندوم انگلیسی درج می‌شود و با کلمه کلیدی و لینک ارسال شده برای بک لینک لایه اول و یا لایه دوم شما لینک سازی انجام می‌گردد.
90 هزار عدد بک‌لینک انبوه مخصوص لایه اول و دوم
2,000,000تومان
حداقل بک‌لینک ایجاد شده در این پکیج 90 هزار و حداکثر 91 هزار عدد می‌باشد.
این پکیج مخصوص بک‌لینک‌های لایه اول و دوم نظیر رپورتاژهای آگهی، وبلاگ‌های ایجاد شده جهت لینک‌سازی، پروفایل‌ها و ... می‌باشد. به هیچ وجه برای وبسایت اصلی خود از این پکیج استفاده نکنید.
گزارش بک‌لینک‌های ایجاد شده در پایان کار برای مشتری ارسال می‌گردد.
امکان استفاده از محتوای شخصی سازی شده در این پکیج‌ها وجود دارد اما می‌بایست محتوای Fresh هر هفته برای ما در تعداد بالا ارسال کنید. ساده‌ترین راه ارسال لیست بک‌لینک‌ها و کلمات کلیدی مدنظر می‌باشد. در این صورت محتوای رندوم انگلیسی درج می‌شود و با کلمه کلیدی و لینک ارسال شده برای بک لینک لایه اول و یا لایه دوم شما لینک سازی انجام می‌گردد.