بک لینک های اختصاصی sitewide

backlinks-espهزینه ثبت بک لینک در هر کدام از وبسایت های اختصاصی و همکار سئو ارزان :

ردیف
وبـسـایـت هـا
ارزش صفحه(pa)
قیمت یک ماهه
قیمت سه ماهه
موز رنک (از ۱۰)
۱یاس دانلود۳۶۲۵۰۰۰ تومان۶۰۰۰۰ تومان۵.۸۰
۲متن موزیک۳۷۲۵۰۰۰ تومان۶۰۰۰۰ تومان۶.۲۵
۳نکست ملودی۳۳۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۶.۱۸
۴تکست لاو۳۶۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۵.۴۸
۵اپدی۴۲۳۰۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰ تومان۴.۸۶
۶دیار رنج۳۹۲۵۰۰۰ تومان۶۰۰۰۰ تومان۵.۷۲
۷مدافع کلیپ۳۹۲۵۰۰۰ تومان۶۰۰۰۰ تومان۴.۶۳
۸آی آر ساب تایتل۲۹۱۵۰۰۰ تومان۳۹۰۰۰ تومان۴.۹۰
۹دی فان۳۵۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۴.۳۶
۱۰هفتگی۳۲۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۴.۲۲
۱۱برنا۳۵۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۴.۱۲
۱۲پی سی تک۳۳۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۴.۱۷
۱۳ساب تایتل سیتی۳۵۳۰۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰ تومان۴.۹۵
۱۴جوک فور یو۳۳۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۴.۳۰
۱۵تهـ مووی۳۶۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۵.۲۲
۱۶باحال دانلودز۳۴۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۴.۱۱
۱۷هی موزیک۳۴۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۴.۲۲
۱۸جوانفا۲۶۱۵۰۰۰ تومان۳۹۰۰۰ تومان۴.۲۶
۱۹فارسی موزیک۳۸ ۳۰۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰ تومان۴.۷۱
۲۰اوج نیوز۳۵ ۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۴.۹۵
۲۱تکست ملودی۲۷ ۱۵۰۰۰ تومان۳۹۰۰۰ تومان۴.۷۹
۲۲دنس موزیک۳۳ ۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۵.۱۰
۲۳ایران صدا۳۵ ۲۰۰۰۰ تومان۵۰۰۰۰ تومان۵.۲۸
۲۴مدیا ۷۴۰ ۳۰۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰ تومان۵.۱۰
۲۵جهان موزیک۴۰ ۳۰۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰ تومان۵.۷۲
۲۶نایس دانلود۳۶ ۳۰۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰ تومان۵.۷۳
۲۷نبض ترانه۳۶ ۳۰۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰ تومان۵.۳۱
۲۸دیار موزیک۱۹ ۱۳۰۰۰ تومان۳۴۰۰۰ تومان۳.۰۲

 

ثبت لینک در تمامی وبسایت های ذکر شده :

ماهانه : ۵۹۰ هزار تومان

سه ماهه : ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان