حذف پکیج‌های لینک‌سازی انبوه ایرانی 8th Aug 2021

باتوجه به زمان‌بر بودن تکمیل پکیج‌های لینک‌سازی انبوه ایرانی، از این پس این پکیج‌ها ارائه نمی‌شوند. لازم به ذکر است پکیج‌های انبوه ایرانی که در گذشته خریداری شده است در حال اجرا هستند.  در ...