پکیج disavow تا 10k لینک
1,500,000تومان
این پکیج مخصوص وبسایت‌هایی است که تعداد بک لینک‌های آن‌ها (URLS) کمتر از 10000 عدد می‌باشد. تعداد بک لینک‌ها از طریق ابزارهای "سئو ارزان" و همچنین کنسول گوگل وبسایت مشتری مشخص خواهد شد.
پکیج disavow تا 100k لینک
6,000,000تومان
این پکیج مخصوص وبسایت‌هایی است که تعداد بک لینک‌های آن‌ها (URLS) کمتر از 100 هزار عدد می‌باشد. تعداد بک لینک‌ها از طریق ابزارهای "سئو ارزان" و همچنین کنسول گوگل وبسایت مشتری مشخص خواهد شد.
پکیج disavow تا 1M (یک میلیون) لینک
10,000,000تومان
این پکیج مخصوص وبسایت‌هایی است که تعداد بک لینک‌های آن‌ها (URLS) کمتر از 1 میلیون عدد می‌باشد. تعداد بک لینک‌ها از طریق ابزارهای "سئو ارزان" و همچنین کنسول گوگل وبسایت مشتری مشخص خواهد شد.