لینک سازی لایه ای

پکیج لینک سازی لایه ای اقتصادی

در این پکیج تا ۳ لایه لینک سازی برای وبسایت شما انجام می گردد.
لینک های لایه اول در لابه لای محتواهای اختصاصی ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می شوند. این لینک ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ های ایرانی) هستند.
در لایه اول 3 محتوای اختصاصی نوشته می شود و در 1 وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول 1 بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت. (می توانید حداکثر برای 3 صفحه مختلف بک لینک دریافت کنید)
در لایه دوم برای لینک لایه اول، 40 بک لینک با کیفیت بالا (حداقل da وبسایت ها 40 است و اکثرا بالای 60) و دستی ایجاد خواهد شد که محتوای آن ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد. بنابراین در لایه دوم 40 بک لینک قوی و با محتوای منحصر به فرد خواهید داشت.
نهایتا در لایه سوم، برای هر کدام از بک لینک های لایه دوم 10 عدد بک لینک خارجی ایجاد خواهد شد. یعنی در لایه سوم 400 بک لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک سازی لایه های دوم و سوم در این پکیج ها برای مشتری ارسال نمی گردد مگر اینکه هیچگونه پیشرفتی پس از سه ماه در نتایج گوگل مشاهده نشود.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می باشد.

پکیج لینک سازی لایه ای برنزی

در این پکیج تا ۳ لایه لینک سازی برای وبسایت شما انجام می گردد.
لینک های لایه اول در لابه لای محتواهای اختصاصی ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می شوند. این لینک ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ های ایرانی) هستند.
در لایه اول 9 محتوای اختصاصی نوشته می شود و در 3 وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول 3 بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت.
در لایه دوم برای هر بک لینک لایه اول 15 بک لینک با کیفیت بالا (حداقل da وبسایت ها 40 است و اکثرا بالای 60) و دستی ایجاد خواهد شد که محتوای آن ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد. بنابراین در لایه دوم 45 بک لینک قوی و با محتوای منحصر به فرد خواهید داشت.
نهایتا در لایه سوم، برای هر کدام از بک لینک های لایه دوم 10 عدد بک لینک خارجی ایجاد خواهد شد. یعنی در لایه سوم 450 بک لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک سازی لایه های دوم و سوم در این پکیج ها برای مشتری ارسال نمی گردد مگر اینکه هیچگونه پیشرفتی پس از سه ماه در نتایج گوگل مشاهده نشود.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می باشد.

پکیج لینک سازی لایه ای نقره ای

در این پکیج تا ۳ لایه لینک سازی برای وبسایت شما انجام می گردد.
لینک های لایه اول در لابه لای محتواهای اختصاصی ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می شوند. این لینک ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ های ایرانی) هستند.
در لایه اول 18 محتوای اختصاصی نوشته می شود و در 6 وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول 6 بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت.
در لایه دوم برای هر بک لینک لایه اول 15 بک لینک با کیفیت بالا (حداقل da وبسایت ها 40 است و اکثرا بالای 60) و دستی ایجاد خواهد شد که محتوای آن ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد. بنابراین در لایه دوم 90 بک لینک قوی و با محتوای منحصر به فرد خواهید داشت.
نهایتا در لایه سوم، برای هر کدام از بک لینک های لایه دوم 10 عدد بک لینک خارجی ایجاد خواهد شد. یعنی در لایه سوم 900 بک لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک سازی لایه های دوم و سوم در این پکیج ها برای مشتری ارسال نمی گردد مگر اینکه هیچگونه پیشرفتی پس از سه ماه در نتایج گوگل مشاهده نشود.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 3 ماه می باشد.

پکیج لینک سازی لایه ای طلایی

در این پکیج تا ۳ لایه لینک سازی برای وبسایت شما انجام می گردد.
لینک های لایه اول در لابه لای محتواهای اختصاصی ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می شوند. این لینک ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ های ایرانی) هستند.
در لایه اول 36 محتوای اختصاصی نوشته می شود و در 12 وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول 12 بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت.
در لایه دوم برای هر بک لینک لایه اول 15 بک لینک با کیفیت بالا (حداقل da وبسایت ها 40 است و اکثرا بالای 60) و دستی ایجاد خواهد شد که محتوای آن ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد. بنابراین در لایه دوم 180 بک لینک قوی و با محتوای منحصر به فرد خواهید داشت.
نهایتا در لایه سوم، برای هر کدام از بک لینک های لایه دوم 10 عدد بک لینک خارجی ایجاد خواهد شد. یعنی در لایه سوم 1800 بک لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک سازی لایه های دوم و سوم در این پکیج ها برای مشتری ارسال نمی گردد مگر اینکه هیچگونه پیشرفتی پس از سه ماه در نتایج گوگل مشاهده نشود.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر 4 ماه می باشد.