پکیج لینک بیلدینگ انبوه ایرانی (200 عدد)
400,000تومان
1.بک لینک ها دائمی هستند.
2.دامنه ها منحصر به فرد هستند.
3.افزایش دائمی اتوریتی وبسایت (pa و da) و moz rank و moz trust
4.بهبود رتبه کلمات کلیدی در موتورهای جستجو نظیر گوگل
5.بک لینک ها اکثرا نوفالو هستند.
6.ثبت بک لینک ها به صورت کامنت گذاری میباشد.
7.امکان انتخاب تا ۲۰ کلمه به عنوان کلمات کلیدی (انکر تکست)
8.امکان سفارشی سازی پکیج وجود دارد.(نظیر ساخت بک لینک بر روی تمامی صفحات وبسایت با خواندن مطالب از روی feed و ….)
پکیج لینک بیلدینگ انبوه ایرانی (400 عدد)
700,000تومان
1.بک لینک ها دائمی هستند.
2.دامنه ها منحصر به فرد هستند.
3.افزایش دائمی اتوریتی وبسایت (pa و da) و moz rank و moz trust
4.بهبود رتبه کلمات کلیدی در موتورهای جستجو نظیر گوگل
5.بک لینک ها اکثرا نوفالو هستند.
6.ثبت بک لینک ها به صورت کامنت گذاری میباشد.
7.امکان انتخاب تا ۲۰ کلمه به عنوان کلمات کلیدی (انکر تکست)
8.امکان سفارشی سازی پکیج وجود دارد.(نظیر ساخت بک لینک بر روی تمامی صفحات وبسایت با خواندن مطالب از روی feed و ….)
پکیج لینک بیلدینگ انبوه ایرانی (600 عدد)
1,000,000تومان
1.بک لینک ها دائمی هستند.
2.دامنه ها منحصر به فرد هستند.
3.افزایش دائمی اتوریتی وبسایت (pa و da) و moz rank و moz trust
4.بهبود رتبه کلمات کلیدی در موتورهای جستجو نظیر گوگل
5.بک لینک ها اکثرا نوفالو هستند.
6.ثبت بک لینک ها به صورت کامنت گذاری میباشد.
7.امکان انتخاب تا ۲۰ کلمه به عنوان کلمات کلیدی (انکر تکست)
8.امکان سفارشی سازی پکیج وجود دارد.(نظیر ساخت بک لینک بر روی تمامی صفحات وبسایت با خواندن مطالب از روی feed و ….)