شماره حساب های سئوارزان

 

باتوجه به فیلتر شدن درگاه های پرداخت ، در حال حاظر هزینه سفارشات تنها از طریق کارت به کارت قابل واریز میباشد.

 

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۴۴۵۹۲۶۵۳۲ (ملی)

شماره حساب : ۰۳۴۰۱۴۱۹۳۶۰۰۷

شماره شبا: ۶۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۳۴۰۱۴۱۹۳۶۰۰۷

به نام مدیریت سئو ارزان محمدعلی طباطبایی